AYDINLATMA METNİ, AÇIK RIZA METNİ, ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni


Ersin Usta Mavi Yeşil Ajans (dersfix.com) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle,


1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları


Kişisel verileriniz, sitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, sitemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, sitemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, internet sitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, sitemizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla kullanılabilecektir.


2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; internet sitesi hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda hizmetlerimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Ersin Usta Mavi Yeşil Ajans (dersfix.com) internet sitesindeki çerez kullanımına vermiş olduğunuz onay ile birlikte KVKK ve aşağıda yer alan bilgilerinizin yasal çerçeveler içerisinde işlenmesine de onay vermiş olduğunuzu kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu kapsamda,


Dersfix.com internet sitesine talebiniz doğrultusunda arayışınıza uygun gerçekleştireceğiniz başvurularda, ad-soyadı, doğum yılı, yaşadığınız il/ilçe, iletişim bilgisi, mezun olduğunuz okul, en son çalıştığınız işyeri, talep ettiğiniz görev, ücret bilgisi, askerlik durumu, sürücü belgesi, mesleki belgeler, yabancı dil, aldığınız kurs ve seminerler, referans bilgisi, sağlık durumu ve görüntü kaydına ait kişisel verileriniz;


Başvuran kişiye doğru hitap edilebilmesi,
Başvuru talebinizi değerlendirmek için,
Başvuru talebinizin sonucunu size iletebilmek ve tüm iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
Amaçlarıyla verileriniz alınmakta, kaydedilmekte ve sınırlı olarak işlemektedir.
6698 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında verisi işlenen gerçek kişiler olarak dilediğiniz her zaman tarafımıza başvurarak aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz.
Açık Rızanızı Geri Alma
Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığınım Öğrenme,
Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış̧ İşlenmiş̧ Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,
Kanun’un 7. Maddesinde Ön görülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme,
Kanun’un 11. Maddesinin (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme
Kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talep başvurularınızı, internet adresinden ya da KVKK başvuru formunu’nu kullanarak ilgili tesise şahsen, Noter Kanalı ile Taahhütlü İadeli Posta ile veya Kep Adresi üzerinden başvurabilirsiniz.
Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

ÇEREZ POLİTİKASI :


İşbu Çerez Politikası, Ersin Usta Mavi Yeşil Ajans (dersfix.com)’ a ait tüm web siteleri için geçerlidir.

Çerezler nedir?


Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayar, tablet, mobil cihaz vb. cihazlarınızda depolanan, ufak boyutlarda bilgiler içeren metin dosyalarıdır. Çerezler, bu bilgileri tekrar kaynak web sitesine veya çerezleri “tanıyan” bir başka web sitesine gönderirler.


Neden çerezleri kullanıyoruz?


Web sitelerimizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi en üst seviyeye çekmek, tercihlerinize en uygun kişiselleştirilmiş içerikleri size sunmak, kendi performansımızı takip etmek, web sitemizi ziyaretiniz esnasında güvenliğinizi ve gizliliği sağlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, çeşitli amaçlar için çerezleri kullanıyoruz.


Dersfix.com web sitesinde kullanılan hedefleme çerezleri, tarayıcı alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplar, bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, size ve ilgi alanıza giren içeriklerin size ulaşmasını sağlar. Her ne kadar bu çerezler sizin diğer web sitelerine yapmış olduğunuz ziyaretleri takip edebilse de toplanan veriler ile sizin profiliniz arasında bağlantı kurulmadığından genellikle sizin gerçekte kim olduğunuzu tespit edemezler. Bu çerezler olmadan, size ve ilgi alanlarınıza giren daha az içerikle karşılaşırsınız.


Çerezleri nasıl yönetebilir ve silebilirim?


Genellikle internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına doğrudan izin verilmiş şekilde ayarlanmıştır. İnternet tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir, engelleyebilir, silebilir veya cihazınıza çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.


Farklı internet tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi internet tarayıcınızın “Yardım” bölümünden öğrenebilirsiniz. Dersfix.com’a ait web sitelerine farklı cihazlar üzerinden erişiyorsanız, her bir cihaz için internet tarayıcınızın “çerez ayarlarının” tercihlerinize uygun olarak düzenlendiğinden emin olmanız gerekmektedir. Bir veya daha fazla çerez kategorisi engellemeniz halinde, mevcut çerezler ile bilgi toplamaya devam edebiliriz, ancak engellenen çerezlerin kullanımına derhal son verilecektir. Kullanıcı anlaşması Web sitemizi kullanmaya devam ederek, cihazınıza çerezlerin yerleştirilmesini kabul etmektesiniz. Çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini istemiyorsanız, lütfen internet tarayıcınızın ayarlarını tercihlerinize göre düzenleyin. Çerezleri almamayı tercih etmeniz halinde, dersfix.com web sitemizin tüm alanlarına ve içeriğine erişebileceğinizi, web sitemizde sunulan tüm hizmetlerden yararlanabileceğinizi garanti etmez. Çerezlerin kaldırılması veya silinmesi, kullanıcı deneyiminizi olumsuz yönde etkileyebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için e-posta gönderebilirsiniz.


Bu politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade etmektedir.


Çerez Nedir?


Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.


Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.


Ne için kullanılır?


Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır.